Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring hos God Balans

Allmänt

Denna policy beskriver hur God Balans International AB, org. nr 556571-0448 nedan benämnd GB, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig

GB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, använda vår e-handel eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter eller tjänster via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär, anmäler dig för en kurs eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkluderar ditt namn, adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, personnummer, (vid aktuella fall företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget). Vid anmälan till nyhetsbrev, SMS utskick samt vid användande av kontaktformulär sparar vi dessa dina uppgifter.

Användning av information

GB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp och leverans, abonnemang, fakturering och i aktuella fall tillhandahållande av support.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS avseende GB utvalda samarbetspartners tjänster.
  • Ge kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, rabatter, produkter och funktioner.
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) och i förekommande fall fullföljande av avtal om abonnemang (abonnemangsvillkor)

Vilka personuppgifter lagras: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, (vid aktuella fall företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget).

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, (vid aktuella fall företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget). Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Syfte 3: Driftinformation samt kommunikation kring GB och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. GB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns därför i avsedd samt säker miljö i Sverige.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress och telefonnummer du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning. Har du accepterat erbjudande, enstaka nyhetsbrev, rabatterbjudande, relaterad produktinformation kan du, om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden, skicka ett mail till oss och dina uppgifter tas då bort från våra datorer.

 

Ändring av integritetspolicy

GB äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Produkter

Handla

Information