HISTORIK   

1999 startades God Balans av Svenska Läkare och Sjuksköterskor och kan idag erbjuda ett viktkoncept för din viktminskning som är säker, snabb och har tillstånd från Livsmedelsverk runt om i Norden.

Ägare och produktutvecklare Monicha Norén, arbetade tidigare i chefsbefattning på två större företag där viktminskning var huvudinriktningen men hon saknade alltid helheten, då inriktningen var för ensidig.

Året är 1999,   bildas

Med hennes långa erfarenhet och den gedigna kunskap hon under åren med utbildningar och studier skaffat sig tog hon 1999 steget fullt ut och startade i egen regi Hälsokonceptet innehållande helheten av människans behov, nämligen God NÄRINGS Balans, God FYSISK Balans och God MENTAL Balans.

Monicha, är i grunden Leg. Sjuksköterska samt Mental Tränare och arbetar med hälsa ur ett helhetsperspektiv. 

 idag!

God Balans hela koncept ägs och marknadsförs av God Balans International AB vilket är ett dotterbolag till Konsulthälsan AB vilka båda ägs till 100 % av Monicha Norén. Idag har hon en mer passiv roll i bolaget då hon arbetar med sitt andra Bolag som tar mer av hennes tid.                                                        

Hon tycker själv att en av hennes bästa meriter är hennes personliga erfarenhet av övervikt (även om hon gärna varit den förutan). Balans i livet blir hennes signum.

 

Viktiga fundament som gäller för God Balans:

  •        Respekt för problemet!
  •        Se till helheten (på riktigt).
  •        Hålla fanatism borta, ”good enough” kan också vara tillräckligt bra!
  •        Förstå, respektera och inse att det inte finns en metod som passar alla.

 

     Vi tycker att det absolut bästa för oss alla är:

  •       Frukost
  •       Lunch
  •       Middag
  •       2 bra mellanmål

 

Men det finns en stor grupp människor som inte klarar att äta efter detta. För dom kan God Balans vara ett alternativ. Vi arbetar därför med:

      Vi hoppas på så sätt kunna hjälpa överviktiga människor till ett sundare liv.

Produkter

Handla

Information