HISTORIK  

 GRUNDARE, MONICHA NORÉN  

 

Redan som 16-åring fanns några envisa kilon som Monicha ville få bort. På -70 talet fanns inte så många Viktminskningsföretag och med stor tvekan gick hon för att få hjälp.

Monicha har alltså egen erfarenhet av övervikt och därmed stor förståelse för de problem som övervikt skapar. Både när det gäller de normer som gäller i samhället idag, den respektlöshet, de fördomar och den syn som ibland finns för människor med övervikt.

Monicha arbetade i chefsbefattning på två större företag där viktminskning var huvudinriktningen men hon saknade alltid helheten, då inriktningen var för ensidig.

Året är 1999,   bildas

Med hennes långa erfarenhet och den gedigna kunskap hon under åren med utbildningar och studier skaffat sig tog hon 1999 steget fullt ut och startade i egen regi ett Hälsokonceptet innehållande helheten av människans behov, nämligen God NÄRINGS Balans, God FYSISK Balans och God MENTAL Balans.

Monicha, är i grunden Leg. Sjuksköterska samt Mental Tränare och arbetar med hälsa ur ett helhetsperspektiv. 

 idag!

God Balans hela koncept ägs och marknadsförs av God Balans International AB vilket är ett dotterbolag till Konsulthälsan AB vilka båda ägs till 100 % av Monicha Norén.

Hennes främsta arbetsuppgifter idag, förutom den dagliga driften på huvudkontoret och dess personal, är att fortsätta utveckla God Balans koncept i form av utbildning, produktutveckling samt att hålla sig a jour i det som händer inom området.

Monicha föreläser regelbundet för företag, skolor, privatpersoner, landsting, föreningar, m fl. Hon har också sedan 2001 utbildat personal på olika friskvårdsanläggningar och Dansinstitut i Sverige, Norge, Finland och Danmark. God Balans International AB finns idag i ovan nämnda länder.

Monicha är vidare medlem i "Svensk Förening För ObecitasForskning", ett sällskap som i grunden är kopplat till läkarsällskapet, men som även har invalda sjuksköterskor och där mycket forskning kring övervikt sker.                                                           

Hon tycker själv att en av hennes bästa meriter är hennes personliga erfarenhet av övervikt (även om hon gärna varit den förutan). Balans i livet blir hennes signum.

 

Viktiga fundament som gäller för God Balans:

 •        Respekt för problemet!
 •        Se till helheten (på riktigt).
 •        Aldrig låta storhetens vansinne ta över, behåll alltid omtanken för den överviktiga individen. 
 •        Hålla fanatism borta, ”good enough” kan också vara tillräckligt bra!
 •        Förstå, respektera och inse att det inte finns en metod som passar alla.

 

 

     Vi tycker att det absolut bästa för oss alla är:

 •       Frukost
 •       Lunch
 •       Middag
 •       2 bra mellanmål

 

Men det finns en stor grupp människor som inte klarar att äta efter detta. För dom kan God Balans vara ett alternativ. Vi arbetar därför med:

 

 •        God NÄRINGS Balans
 •        God FYSISK    Balans
 •        God MENTAL  Balans

 

      Vi hoppas på så sätt kunna hjälpa överviktiga människor till ett sundare liv.

Produkter

Handla

Information