Köpvillkor God Balans produkter (för våra kurser se villkor längre ner på denna sida) Danmark, se nedan. 

Tillämplighet
God Balans allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på God Balans hemsida angivet datum och ersätter tidigare av God Balans publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom God Balans hemsida utgör God Balans ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på God Balans hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Dessa villkor gäller endast för privatpersoner. Företag ombedes kontakta God Balans International AB på telefon 0370-132 80.

Pris och Betalning
Priserna på God Balans hemsida gäller vid ordertillfället. Frakt och eventuella postförskotts- och efterkravsavgifter kan tillkomma. God Balans äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan God Balans och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

Vid Rabatter och erbjudande får endast ett rabatt erbjudande andvändas per köp tillfälle.

Försäljning sker ej till omyndig eller underårig.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen. God Balans tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. Ej utlösta paket inom Sverige debiteras en avgift om f n 300 kronor inklusive moms.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer. Vilken frakt som tillkommer redovisas i kassan innan köpet. Vid postförskotts- eller efterkravsförsändelse tillkommer en avgift enligt distributörens gängse taxa. Vid delleverans debiteras ytterligare fraktavgift för restnoterade produkter. I maj 2022 är gällande frakter inskrivna men det är fraktpriset i kassan som är det aktuella och gällande priset. Beställning upp till 900 gram: 79 kr. Beställning upp till 1000 gram: 39 kr. Övriga frakter 29 kr.

Leverans
Order expedieras som regel inom 5 arbetsdagar. God Balans International AB anlitar Schenker alternativt annan leverantör för speciella uppdrag.

Outlöst försändelse

Paket skickas i retur efter 14 dagar hos ombudet. För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till God Balans debiteras ytterligare en avgift om f n 300 kr inklusive moms för att täcka God Balans transport- och administrationskostnader. 

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör till konsument.

Reklamation
Konsument (privatperson) har rätt att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper God Balans på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för God Balans. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Vid reklamation skall kund kontakta God Balans på telefon 0370-132 80 eller via e-post till kundtjanst@godbalans.se och uppge order och leveransdatum samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation.

Ansvar för fel
Föreligger fel som God Balans ansvarar för, åtar sig God Balans att, efter eget val avhjälpa felet genom omleverans eller återbetalning av köpeskillingen.

God Balans ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. God Balans bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – leveransförseningar eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. God Balans kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för God Balans. God Balans har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. 

God Balans tar inte ansvar för någon form av skada orsakad av felaktigt användande av eller oförmågan att använda, språksvårigheter att förstå texter, God Balans och dess material och information. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Ångerköp          

Gäller enligt konsumentköplagen. Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför säljarens affärslokal. Ångerfristen börjar löpa dagen efter du tagit emot varan. Om du ångrar ditt köp så kontakta oss så snart som möjligt via mail: info@godbalans.se för att ge oss besked. Vi hjälper dig då också med information att just dina varor gäller för ångerköp. Du fyller sedan i ångerblanketten: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf och skickar den tillsammans med de varor du ångrar, väl förpackade och icke använda, tillbaka till vår adress. Du som kund betalar returfrakten. Observera att ångerrätten ej gäller på livsmedel.

Personuppgifter
God Balans är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till God Balans. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att meddela God Balans detta.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel och liknande samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på God Balans hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

God Balans International AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. God Balans friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.godbalans.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

God Balans förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel.God Balans friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan publicerad information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från God Balans International AB därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.godbalans.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av God Balans.
Delar av God Balans webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från God Balans webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från God Balans International AB.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av God Balans och God Balans bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. God Balans tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från God Balans av aktuell webbplats.

God Balans International AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.

 

 

Betal- och leveranssätt

VIKTIGT
För att få handla i God Balans shop måste du ha fyllt 18 år.

Observera att under utbildningar och ledighet kan leveranstiden förlängas! Detta gäller särskilt under sommarmånaderna. 


FRAKTSÄTT
Paketet skickas med Schenker som kontaktar dig vid ankomst.
Var därför noga med att uppge rätt telefonnummer på beställningen.
Du betalar din leverans med kort eller faktura via denna hemsida eller vid avhämtningen hos ditt distributionsombud. Tänk på att liggetiden på försändelser är begränsad innan p
aketet returneras tillbaka till oss. Ej utlöst paket eller omsändning av paket debiteras ytterligare med 300 kr.

Leveranstid vanligen 1-2 arbetsdagar, max 6 arbetsdagar.

DANMARK

Utöver ovan villkor gäller dessa särskilda bestämelser för våra Danska kunder:

Till Danmark skickas leveranserna med Schenker alt Postnord som där har ombud. Kund i Danmark kan betala via Payson. Frakt tillkommer alltid oavsett erbjudanden då fraktkostnaderna till DK är högre. Ej utlöst paket i Danmark debiteras en kostnad på 600 kr för att täcka God Balans transport- och administrationskostnader samt ytterligare 350 kr i retur frakt om paketet skall sändas tillbaka till kund. Paketet sänds till ombud där kund hämtar sitt paket.

 

 

Villkor för medlemskap i God Balans Onlinekurser

 nedan kallad GB 

Genom att bli medlem i God Balans onlinekurs accepterar och godkänner du dessa allmänna villkor. 

Genom att registrera dig och betala eventuell avgift får du tillgång till de tjänster som GB erbjuder under den tid och för den tjänst du valt.

 

 1. Medlemskap och abonnemang.

Du blir medlem i GB genom att registrera dig/fylla i anmälan med godkännande av våra villkor och betala den eventuella kostnaden. Du ges då tillgång till gruppen/kursen.

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan än du själv. 

 

 2. Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att bli medlem i GB. I annat fall krävs målsmans godkännande.

 

 3. Ansvar

GB kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt medlemskap. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas GB och/eller dess samarbetspartners på grund av att någon obehörig använt ditt medlemskap.

 

GB är inte skadeståndsskyldigt för skada, förlust eller annat förknippat med eventuell fördröjning, avbrott eller utebliven leverans av data i tjänsten.

 

Tjänsten kräver tillgång till internet samt en modern/uppdaterad webbläsare. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

 

4. Sjukdom

Vi rekommenderar inte att du är medlem i GB om du har sjukdomar/medicinering utan att först tala med din behandlande läkare. Detta dels då din läkare kan behöva vara medveten om din livsstilsförändring och vad det för med sig och också då det kan bli aktuellt att eventuell viss medicin kan behöva minskas, något som endast din läkare ska besluta.

 

 5. Medicinskt ansvar

GB kan inte ge personliga medicinska råd utan endast ge generella riktlinjer. Det är din behandlande läkare som har det medicinska ansvaret och GB kan inte ställas till svars gällande diagnoser, medicineringar eller annat som kan uppkomma i gruppen.

Vi hänvisar alltid till din behandlande läkare. Denna grupp är alltså ingen medicinsk konsultationsgrupp och tar inget ansvar för sådana frågor. Texter, bilder och övrigt innehåll skall därmed inte tolkas som ett substitut för läkares eller annan specialists råd, utvärdering eller behandling. 

 

GB tar inte ansvar för någon form av skada orsakad av användandet av, eller oförmågan att använda, GB och dess material eller information.

 

6. Fakta/Rekommendationer

De rekommendationer och fakta som GB använder sig av är sådana som i forskning och eller lång erfarenhet har visat sig ge goda resultat på de områden de är avsedda för.

 

7. Medlemsavgift

Medlemsavgiften framgår under aktuell tjänst. GB har rätt att när som helst ändra avgiften. Dock ej under pågående onlinekurs dit du anmält dig.

 

 8. Avtalstid & Uppsägning 

Avtalet gäller till kursen avslutas. Du köper en kurs som har en start och ett slut.

 

10. Ångerrätt

Då du köper en tjänst med digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (USB-minne, CD, DVD etc.), gäller inte ångerrätten enligt konsumentköpslagen.

 

11. Användning av tjänst m.m.

GB:s tjänster får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda GB på sådant sätt att GB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa GB regler. Du får alltså inte:

 • använda GB för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra)
 • förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv)
 • publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig
 • överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus eller liknande,
 • skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom,
 • annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster eller göra reklam för någon kommersiell verksamhet eller produkt eller
 • skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

 

Om GB misstänker att du begått ett brott vid användning kommer polisanmälan att göras.

Du kan medverka i GB slutna grupper när du deltar i våra huvudgrupper online. Du kan skriva egna inlägg och ladda upp bilder. GB granskar inte sådana inlägg, bilder eller information innan de görs tillgängliga för andra och de omfattas inte av GB utgivaransvar. Det innebär att du själv är ansvarig för sådana bilder, inlägg och meddelanden samt att du kan ställas till svars för dem.

Om det du bidrar med till sajten strider mot reglerna kommer GB att ta bort materialet. Vid upprepade eller extra allvarliga regelöverträdelser kan vi stänga av ditt medlemskap. Det är du som har upphovsrätten till det material du skriver eller laddar upp. Genom detta avtal godkänner du att GB kostnadsfritt får rätt att lagra ditt material och också publicera det i andra medier som GB disponerar över, både i sitt ursprungliga och i redigerat skick. Materialet får också användas för att marknadsföra tjänsten de publicerats i. GB:s rättigheter i denna punkt gäller även efter att medlemskapet upphört. Du är också skyldig att hålla GB skadeslöst för anspråk som riktas från tredje man på grund av GB nyttjande av det material du skickar in till GB.

 

 1. Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för GB tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av GB. GB ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

 

 1. Immateriella rättigheter m.m.

All upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till GB innehas av GB och dess samarbetspartner.

Det är, om inte annat uttryckligen anges i Villkoren, inte tillåtet att reproducera, publicera, eller på annat sätt använda material som härleds från GB och inte heller överföra eller sälja information/programvara/produkter eller tjänster som utgör en del av GB.

 

 1. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till GB ansvar.

GB ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till GB eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte GB för brottsliga gärningar som begås med användning av GB:s tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. GB svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av GB.

GB svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, språksvårigheter att förstå informationstexter, GB och/eller dess material eller information. Detta gäller dock inte om GB orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

 

 1. Hantering av personuppgifter

15.1 Personuppgifter

Du är skyldig att lämna GB sanna och riktiga uppgifter om dig själv (t. ex om din ålder). Genom att skicka iväg anmälningen intygar du att de uppgifter som du lämnar till GB är korrekta.

 Du är själv ansvarig för att uppdatera dina uppgifter om dessa ändras, såsom exempelvis e-postadress, så att GB kan delge dig viktig information.

 

Genom att registrera dig som medlem i GB samtycker du till att GB behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till GB:s tjänster och betalning för dessa.

 

Vidare samtycker du till att GB kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från GB eller närliggande bolag eller från samarbetspartners.

 Om du inte önskar att GB använder dina personuppgifter i detta syfte kan du ange detta via mail till GB, adress se nedan.

 

 1. Ändringar

GB har rätt att ändra innehållet i eller i villkoren utan att i förväg inhämta ditt godkännande. Vi informerar om ändringen på Forum/webbsidan minst en vecka innan den träder i kraft. 

 

 1. Lagval och tvist

På Villkoren skall svensk lag tillämpas.

Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av GB och/eller de tjänster som erbjuds via webbplatsen skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamations-nämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

 

 1. Kontakt

Vill du ta kontakt med GB kan du göra det via e-post på adress: kundtjanst@godbalans.se eller telefon 0370-132 80

God Balans AB, Organisationsnummer: 55 65 71 - 0448

Produkter

Handla

Information